Kunnallispoliittinen ohjelma

Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä ja vetovoimaisimmista kasvukeskuksista. Kokoomus on valmis kantamaan vastuun Seinäjoen kehittämisestä myös tulevaisuudessa. Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, avoimuus, suvaitsevaisuus, yritteliäisyys ja sosiaalinen omatunto. Kokoomuslainen elämäntapa on kannustava ja oikeudenmukainen. Se antaa mahdollisuuden yrittää, kouluttautua ja tehdä työtä oman elämänsä ja perheen parhaaksi. Kokoomus tukee kaikissa elämän tilanteissa niitä, jotka tukea tarvitsevat. Haluamme Seinäjoen olevan hyvä paikka asua, yrittää, opiskella ja harrastaa. Kokoomuslaiset ovat vastuullisia päättäjiä Seinäjoen kaupungissa ja siksi turvaamme jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuuden elää täysipainoisesti jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa. Kokoomus on seinäjokelaisia varten.