Seinäjoen Kokoomus

Vahva vaikuttaja Seinäjoella jo 100 vuoden ajan

Seinäjoen Kokoomus ry on perustettu vuonna 1919 ja on tällä hetkellä suurin Kokoomuksen paikallisyhdistys Seinäjoen alueella. Vietämme yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa vuonna 2019. Olemme osaava ja iloinen joukko ihmisiä kaikilta yhteiskunnan aloilta ja ikäjakauma jäsenistössämme on todella suuri. Tule mukaan vaikuttamaan kotikaupunkisi asioihin - ​liity Seinäjoen Kokoomus ry:n jäseneksi.

Olemme osa Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestöä, joka on Seinäjoella toimivien Kokoomusyhdistysten kattojärjestö, sekä kuulumme osaksi Pohjanmaan Kokoomus piiriä.


​Kokoomus on arvopuolue

​Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Uutiset ja tapahtumat