Seinäjoen Kokoomus

Seinäjoen Kokoomus ry on perustettu vuonna 1919 ja on tällä hetkellä suurin Kokoomuksen paikallisyhdistys Seinäjoen alueella ja vaalipiirissään. Olemme osaava ja iloinen joukko ihmisiä kaikilta yhteiskunnan aloilta ja ikäjakauma jäsenistössämme on todella suuri. Tule mukaan vaikuttamaan kotikaupunkisi asioihin –liity Seinäjoen Kokoomus ry:n jäseneksi.

Kokoomus on arvopuolue

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Hyppää Seinäjoen Kokoomuksen nettisivuille www.seinajoenkokoomus.net