Seinäjoen Kokoomus

Vahva vaikuttaja Seinäjoella jo 100 vuoden ajan

Seinäjoen Kokoomus ry on perustettu vuonna 1919 ja on tällä hetkellä suurin Kokoomuksen paikallisyhdistys Seinäjoen alueella. Vietämme yhdistyksen 100-vuotisjuhlaa vuonna 2019. Olemme osaava ja iloinen joukko ihmisiä kaikilta yhteiskunnan aloilta ja ikäjakauma jäsenistössämme on todella suuri. Tule mukaan vaikuttamaan kotikaupunkisi asioihin

Olemme osa Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestöä, joka on Seinäjoella toimivien Kokoomusyhdistysten kattojärjestö, sekä kuulumme osaksi Pohjanmaan Kokoomus piiriä.

​Kokoomus on arvopuolue

​Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Uutiset ja tapahtumat