Kokoomuksen edustajat luottamustehtävissä

Seinäjoen kaupunginvaltuustossa istuu tällä valtuustokaudella 14 kokoomuslaista valtuutettua. Kaupunginhallituksessa Kokoomuksella on 4 edustajaa.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Jesse Luhtala ja varapuheenjohtajina Satu Ylisiurua-Hemminki ja Marko Hakala.

Kaupunginvaltuusto

Valtuutetut
Varavaltuutetut
Risikko Paula
Kekarainen Ari
Kuisla Reima
Fairchild Paul
Heinonen Kimmo1. varapuheenjohtajaSoivio Mika
Ristilä Raimo
Maijala Aki
Koivisto Veikko
Ahtola Pekka
Hakala Marko
Järvinen Tomi
Aila Mikko
Rajakorpi Harri
Keskinen Heikki
Latomäki Ilkka
Luhtala Jesse
Kuvaja Matti
Ahokas Noora
Perttilä Jenni
Panu Jarkko
Kuivinen Juha
Ylisiurua-Hemminki Satu
Honkala Erkki
Ahopelto Satu
Keski-Jyrä Johanna
Ylä-Autio IlmariKaupunginhallitus

Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Risikko Paulapuheenjohtaja
Kuisla Reima
Ristilä Raimo
Noora Ahokas
Mikko Aila
Luhtala Jesse
Keskinen Heikki


Valtuuston vaalilautakunta

Jäsen
varajäsen
Ylisiurua-Hemminki Satu
Ristilä Raimo


Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto

Jäsenet
 varajäsen
Raimo RistilävarapuheenjohtajaLuhtala Jesse


Tarkastuslautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Panu Jarkkopuheenjohtaja 2023-2025Latvala Vesa
Päivi Katajamäki
Nikkarikoski Päivi


Elinvoimalautakunta

Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Ahopelto Satu
Haapala Mari
Fairchild Paul
Varis Klaus
Latomäki Ilkka
Haavisto Petri
Manninen Anneli
Aaltonen Elina


Hyvinvointilautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Hakala MarkovarapuheenjohtajaAla-Sankila Jorma
Keski-Jyrä Johanna
Rinta-Keturi Mira
Toivola Sini
Nikkarikoski Päivi


Kasvatus- ja opetuslautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Ahokas NooravarapuheenjohtajaSiik Maarit
Ahtola Pekka
Kallio Viljami
Järvinen Tomi
Lehtisaari Toni
Perttilä Jenni
Tuurinkoski Johanna


Kaupunkiympäristölautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Keskinen HeikkipuheenjohtajaPanu Jarkko
Koivisto Veikko
Soivio Mika
Lähdesmäki Liisa
Katajamäki Päivi
Anttila Kyllikki
Tuurinkoski Johanna


Keskusvaalilautakunta

Jäsen
4. varajäsen
Liisa TalvitievarapuheenjohtajaMarttila Riitta


Lupa-asiainlautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Soivio Mika
Kenkkilä Frans
Iskala Risto
Kalliomäki Matias
Lounatvuori Minna
Tiitu Tuija


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jäsenet
varajäsenet
Ristilä RaimopuheenjohtajaKuvaja Matti
Tiitu Tuija
Anttila Kyllikki
Jouppila Tiina
Porola Lea


LautamiehetKiinteistötoimen uskotut miehet
Lounatvuori MinnaNisula Antti
Keskinen JesseTuurinkoski Johanna
Isosaari Esa
Tauriainen Keijo


Pohjanmaan Poliisiasiain neuvottelukunta
Jäsen
varajäsen
Ala-Sankila Jorma
Porola Lea


Eskoon yhtymävaltuusto

Jäsen
varajäsen
Kuvaja Matti1. varapuheenjohtajaKallio Viljami


Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin valtuusto
Jäsen
varajäsen
Risikko PaulapuheenjohtajaAila Mikko


Maakuntapäivät

Jäsen
varajäsen
Hakala Marko
Aila Mikko
Koivisto Veikko
Keskinen Heikki
Ahokas Noora
Ahopelto Satu
Ylisiurua-Hemminki Satu
Kati Särmö
Luhtala Jesse
Panu Jarkko


Seinäjoen Energia

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Koivisto VeikkopuheenjohtajaKlaus Varis
Panu Jarkko
Kuivinen JuhaInto Seinäjoki Oy

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Ylisiurua-Hemminki SatuvarapuheenjohtajaRauhala Jyrki
Ahopelto Satu
Siik Maarit
Kekarainen Ari
Paakkanen TimoSeinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Jäsen

Risikko HeikkivarapuheenjohtajaSevas Kodit Oy

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Aila MikkopuheenjohtajaToivola Sini
Kuvaja Matti
Jesse LuhtalaSeinäjoen Työterveys Oy

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Ahokas NoorapuheenjohtajaYlisiurua-Hemminki SatuLakeuden Etappi

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Kuivinen Juha
Haavisto PetriSeipark Oy

Jäsen
Varajäsen
Honkala ErkkipuheenjohtajaPitkäkoski ReijoSeiLab Oy

Jäsen
Varajäsen
Anttila KyllikkivarapuheenjohtajaJouppila Tiina
Isosaari Esa
Seinäjoki Areena Oy

Jäsen

Hakala MarkovarapuheenjohtajaRengonharjusäätiö

Jäsen

Ala-Sankila Jorma

Rauhala Jyrki

puheenjohtajaKiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot
Jäsen

Tauriainen Keijovarapuheenjohtaja
Latvala Vesa
Seinäjoen Kaupunginteatteri

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Hautanen RaimovarapuheenjohtajaPitkäkoski ReijoEP:n Musiikkiopiston kannatus Ry

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Keski-Jyrä Johanna
Siltanen PihleSeinäjoen Orkesteriyhdistys Ry

Jäsen
Varajäsen
Vallejo Medina Julio
Hautanen Raimo
Pitkäkoski Reijo
Ylä-Autio IlmariEtelä-Pohjanmaan Ravikatsomo

Varajäsen

Välimäki Voitto

Nurmela Esa


Lakeuden Vesi

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Keskinen Heikki
Katajamäki PäiviLapuan Jätevesi

Jäsen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Panu Jarkko
Keskinen HeikkiEelan Laajennus Oy

Jäsen

Jouppila Tiina
Kiinteistö Oy Animwest

Jäsen
Varajäsen
Lähdesmäki Liisa
Rauhala JyrkiKiinteistö Oy Myllypuistokoti

Jäsen

Kemppainen Jukka
Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema
Jäsen

Tauriainen Keijo