Kokoomuslaiset arvot

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuusmenestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen.

Kansallinen Kokoomus on moniarvoinen poliittinen liike, joka toivottaa tervetulleiksi mukaan yhteiseen työhön kaikki, jotka hyväksyvät kokoomuksen periaateohjelmassa kuvatut periaatteet. 

Kokoomus haluaa tarjota ihmisille laajat mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa vapauden, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon, demokratian ja muiden suomalaisen, avoimen yhteiskunnan arvojen toteutumisen puolesta.

Aikaa kestävät ja ajassa elävät arvot

Kokoomuksen aate on perinteisesti ollut yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä.

Eri aikoina eri suuntausten keskinäinen tasapaino on vaihdellut. Kulloinenkin periaateohjelma on heijastanut kokoomuksen ajattelua aikansa suurten kysymysten valossa.

Kokoomuksen aate on laaja-alainen ja sen piiriin mahtuu monia erilaisia arvojen painotuksia. Sen sisällä erilaisia suuntauksia eri aikoina edustaneita ajattelutapoja voi kuvata monenlaisilla käsitteillä, kuten esimerkiksi maltillinen oikeistolaisuus, sinivihreys, sivistysporvarillisuus tai vastuullinen uudistusmielisyys.