Kehity vaikuttajana

Kansallinen Sivistysliitto (Kansio) tarjoaa Kokoomusyhdistyksille ja -jäsenille tilaustyönä heidän tarpeitaan varta vasten räätälöityjä teemakoulutuksia

Kansio on kokoomuslaista aatemaailmaa ja vaikuttamistapaa edistävä koulutusorganisaatio. Se työskentelee vapaan aikuiskoulutuksen kentällä ja sen tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tukea demokratiassa tarvittavia kansalaistaitoja.

Lisää koulutuksia kampanjoinnin ja järjestötoiminan tueksi löydät Kansion käsikirjasta.