Kasvatus ja sivistys Seinäjoella FB-live la 20.2. klo 14

17.2.2021

Kasvatus ja sivistys Seinäjoella FB-live. Mukana keskustelemassa Tuija Tiitu, Paula Risikko ja Tomi Järvinen. Tule kuulolle!

"Haluamme kehittää kaupunkilaisten omaehtoista kehittymistä ja osaamisen rakentamista. Seinäjoen on oltava vetovoimainen paikka kasvamiselle, opiskelulle ja tiedon kehittämiselle.  

Pidämme huolen varhaiskasvatuksen laadusta ja paikkojen tarjonnasta. Palveluiden tulee olla monipuolisesti tarjolla ja sovelluttava erilaisiin elämäntilanteisiin. Teemme palveluiden järjestämisessä yhteistyötä yksityisten palvelunjärjestäjien kanssa. 

Pidämme huolen koulutilojen ajanmukaisuudesta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Koulumatkojen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ryhmäkokojen tulee olla kohtuullisia, jotta oppilaiden kohtaamiselle on riittävästi aikaa.  

Hyvinvoivat opettajat ovat laadukkaan koulun edellytys. Opettajilla tulee olla riittävästi aikaa varsinaiseen opetustyöhön ja työstä palautumiseen. 
Haluamme tehdä kaiken tarvittavan koulukiusaamisen kitkemiseksi. Jokaiseen kiusaamistapaukseen on puututtava ja tarvittaessa tapaukset on käsiteltävä yhdessä viranomaisten kanssa. Haluamme tiivistää kotien ja koulujen välistä vuorovaikutusta."