Seinäjoen kokoomuslaiset: Osallistava budjetointi osaksi kylien ja kaupunginosien kehittämistä.

4.12.2021

Seinäjoen Kaupunki on ottanut osallistavassa budjetoinnissa ensiaskelia. Nyt syksyllä järjestetyssä asukasbudjetissa äänestettiin erilaisista teemapaketeista, jotka oli aiemmin poimittu keskustan kehittämiskyselystä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1500 kaupunkilaista, mitä voi pitää hyvin onnistuneena. Erityisesti kun parasta toimintamallia vielä haetaan ja otetaan kokeiluista oppia.

Kaupungin tavoitteena on jatkaa osallistavaa budjetointia myös tulevina vuosina ja saada se pysyväksi osaksi kaupungin osallistavaa toimintakulttuuria.

Onnistuneet kokemukset kaupunkikeskustasta osoittavat, että kaupunkilaisilla on vahva tahto vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tätä voimakasta kehittämistahtoa löytyy myös kaupungin kaikista muista osista. Seinäjoen kokoomuslaiset esittävät, että kaupunginosien ja kylien kehittämisessä otetaan käyttöön myös osallistavaa budjetointia.

-Seinäjoen Kaupunki voisi ottaa vuosittain muutamia kaupunginosia, joissa hyödynnettäisiin osallistavaa budjetointia osana kaupunkiympäristön kehittämistä. Tällaisella toimintamallilla saataisiin myös alueen asukkaat aidosti mukaan kehittämiseen ja tämä voisi poikia hyvää kylähenkeä laajemminkin, toteaa valittu Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jesse Luhtala.

Seinäjoen Kokoomuslaiset haluavat edistää kaupunkilaisten osallistamista kaupungin päätöksenteossa ja osallistavan budjetoinnin laajentaminen olisi yksi erinomainen toimenpide.