Valtuustoaloite: kompensaatiomallin selvittäminen tuulivoiman läheisyydessä sijaitseville asuinrakennuksille

19.2.2024

Tuulivoimalat laskevat tutkitusti asuntojen ja loma-asuntojen arvoa

https://www.sttinfo.fi/tiedote/69995251/tuulivoimalat-laskevat-tutkitusti-asuntojen-ja-loma-asuntojen-arvoa?publisherId=69819944&lang=fi

Uusien pohjoismaisten tutkimusten perusteella tuulivoimalat laskevat kiinteistön arvoa sitä enemmän, mitä lähempänä kiinteistöä (erityisesti etäisyyksillä 0–3 km), ja mitä useammasta ja korkeammista voimaloista on kyse.

Tuulivoimalat laskevat kiinteistön arvoa maaseudulla jopa 23 %.

Suomen tuulivoimateollisuuden hyvin suppean tutkimuksen mukaan voimaloilla ei ole negatiivista vaikutusta myyntihintoihin. Vertailussa Asuinkiinteistökauppojen ajankohtia verrattiin tuulivoiman käyttöönottoajankohtiin. Toiseksi toteutuneita paikallisia hintoja verrattiin valtakunnalliseen hintatasoon. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan STY:n selvitys on myös rajoittunut, sillä se kohdistui vain muutamaan tuulivoimalapaikkaan ja pieneen kauppamäärään. Tilastoista puuttuvat myös ne kiinteistöt, joita välittäjät eivät ota myyntiin, joista ostajat kaikkoavat tai joille pankit eivät myönnä osto- ja remonttilainaa (esim. Äänekoski).

Euroopassa korvaukset ja kompensaatiomallit tekevät kuitenkin tuloaan.

Vuonna 2022 Tanskan hallitus esitti suurempia korvauksia asukkaille, jotka joutuvat asumaan tuulivoimaloiden lähellä. Saksan kompensaatiomallin mukaan korvaus on sitä suurempi, mitä lähempänä voimala sijaitsee.

Seinäjoella on käynnissä useita tuulivoima kaavoja ja suunnitteilla on 300-350m korkeita tuulivoimaloita. Voimaloista ei saa aiheutua merkittävää haittaa terveydelle. Vaikutusta ympäristöön perinnemaisemaan ei voida täysin estää ja uusiutuvalle energialle on tarvetta.

Esitämme, että selvitetään korvaus tai kompensaatiomallin luomista asuinrakennuksille osaksi kaavaa tai esimerkiksi kiinteistöverotus pohjaa tai voimalarakentajien laajempaa korvausvelvoitetta.

Valtuutettu Jarkko Panu (kok) 19.2.2024


Kuvituskuva, tuulivoimala
Kuvituskuva, tuulivoimala