Valtuustoaloite: Nurmohallin muutostyöt ja laajennus

28.9.2021

Kuva: Seinäjoen Kaupunki

Nurmohallin laajennustyöt ovat olleet jo pitkään suunnitteilla. Hallin salivuorot ovat täynnä ja joka vuosi urheiluseurat jäävät ilman tarvitsemiaan harjoitustiloja. Urheiluseuroilla on joukkueita aina pääsarjatasoa myöten ja harrastajamäärät eri ikäluokissa ovat kovassa kasvussa, joka lisää entisestään painetta hallin tilojen osalta. Myös kuntosalitilat ovat olennainen osa toimintaa, josta saadaan merkittävä osa tuotosta. Salibandy on pelannut hallissa poikkeusluvalla vuosia, palloilusali on tähän tarkoitukseen juuri ja juuri kaukalon mitat täyttävä, sekä katsomopaikkamääriltään alimittainen. Tämä liikuntatilojen puute on myös koulujen ongelma, jotka eivät mahdu liikuntatunneille omaan saliin tai hallintiloihin. Oppilaita on noin 1200 ja lisäksi käyttäjinä on päiväkodit ja perhepäivähoito.

Kaupungin tulisi kiinnittää huomioita alueelliseen tasapainoon urheiluharrastusmahdollisuuksien osalta. Panostus vain yhteen urheilukeskukseen ei ole kaupungin strategian mukaista. Maaseutukylien toimintaedellytyksiä ei ole parannettu, vaan niitä on vain pidetty yllä. Seurat eivät voi tällä hetkellä lähteä toiminnan laajentamiseen tai edes mainostamiseen, koska urheilutiloja ei ole tarjolla. Kaupungin panostus seurojen toimintaedellytyksiin on myös panostusta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Seurojen kannustus, menestyksen ja toiminnan huomioiminen kaupungin johdon osalta tulisi myös ulottua laajemmin lasten harrastetasolle. Pienellä huomion osoituksella on junioreille suuri merkitys.

Nurmon Jymyn painijaosto on yksi hyvä esimerkki tehokkaasta nuorisotoiminnasta. Nuoria on pienessä, yhden painimaton kokoisessa tilassa 30 henkeä kahdessa eri ryhmässä. Tällä ratkaisulla saadaan edes pari neliötä harjoitustilaa lasta kohden. Tilanpuute kuormittaa merkittävästi kökkähengessä toimivaa valmentajajoukkoa, sekä seuraa. Ensi hätään tilanne tulee korjata painisalin, kuntosalin ja varaston osaa koskevalla laajennuksella ja tilajärjestelyillä. Laajennuksen osalta on suunnitelmakin jo laadittuna.

Tämän lisäksi jo vuonna 2018 tehty Nurmon urheilumuseota koskeva aloite voitaisiin toteuttaa tilajärjestelyillä ja laajennuksella. Näin arvokas paikallinen urheiluhistoria saataisiin suurelle joukolle nähtäville.

Nurmohallin ympäristön parkkipaikan laajennus sekä painijapatsaan siirto hallin yhteyteen ovat olleet esillä jo pitkään ja siitä huolimatta ne ovat edelleen vailla toteutusta. Viikonloppuisin pelien aikaan hallin ympäristön tiet ja nurmialueet ovat täynnä autoja. Tämä aiheuttaa vaaratilanteita, mutta vakavilta onnettomuuksilta ollaan toistaiseksi vältytty. Ongelman ratkaisu ei saa olla kiinni yksin kaavan keskeneräisyydestä. Talviaikaan olemassa olevat ratkaisut tekevät pysäköinnistä entistä hankalampaa ja vaarallisempaa.

Me allekirjoittaneet Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsenet teemme valtuustoaloitteen siitä, että Nurmohallin alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma laajennusvarauksille eri urheilulajit ja urheilumuseo huomioiden ja suunnitelma toteutetaan mahdollisimman pikaisesti. Tämän lisäksi jo olemassa oleva laajennusvaraus varastotiloille ja tilajärjestelyille laitetaan käytäntöön sekä painijapatsaalle osoitetaan uusi sijoituspaikka hallin yhteyteen ja siirto toteutetaan enempää aikailematta. Nurmohallin piha-alueen parkkitilaratkaisut selvitetään, ja jo nyt pysäköintiin käytettävät nurmialueet rakennetaan kunnollisiksi pysäköintialueiksi mielellään jo ennen talven tuloa.

JARKKO PANU ja useita allekirjoittaneita valtuutettuja