Valtuustoaloite: Seinäjoen kaupungin irrottautuminen inhouse-yhtiöistä yrittäjämyönteisyyden ja avoimen kilpailutuksen edistämiseksi

28.8.2023

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme Seinäjoen kaupungilta parempaa hankintapolitiikkaa yrittäjämyönteisyyden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Mikäli kaupunki ei omista merkittävää osaa inhouse-yhtiöstä, tulee kaupungin irrottautua näistä sitoumuksista, ellei ole erityisen painavaa syytä jatkaa palveluiden ostamista näiltä yhtiöiltä.

 

Perustelut:

Strateginen linjaus: Seinäjoen kaupungin strategiassa korostetaan yrittäjämyönteisyyttä läpileikkaavasti. Eräs suora lainaus strategiasta kuuluu: ”Yritystoiminnan edistäminen huomioidaan kaupungin päätöksenteossa, palveluissa ja hankinnoissa. Päätöksenteossa hyödynnetään yritysvaikutusten arviointia.” Inhouse-yhtiöiden käyttö ja kilpailutuksen välttäminen ovat ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Tehokkuus ja markkinoiden toimivuus: Ilman avointa kilpailutusta ei voida taata palveluiden tehokasta ja kustannustehokasta tuotantoa. Inhouse-yhtiöt voivat vääristää markkinoita suosimalla tiettyjä palveluntuottajia ja estämällä paikallisten yrittäjien mahdollisuuksia.

Yrittäjämyönteisyys: Seinäjoen tulee edistää avoimia ja reiluja hankintaprosesseja, jotka tukevat paikallista yrittäjyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Hallituksen linjaus: Orpon hallitusohjelmassa otetaan kantaa inhouse-yhtiöiden asemaan, haluten rajoittaa hankintayksiköiden mahdollisuuksia kiertää hankintalakia sidosyksiköiden avulla. Sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10%).

 

Ehdotus:

1) Seinäjoen kaupunki tekee kattavan selvityksen inhouse-yhtiöistä, joissa kaupungilla on omistusta.

2) Mikäli selvitys osoittaa, että inhouse-yhtiön palvelutuotanto ei ole linjassa Seinäjoen strategisten tavoitteiden kanssa, aloitetaan irrottautumisprosessi yhtiöstä.

3) Palvelut korvataan avoimella ja reilulla kilpailutuksella, joka tukee Seinäjoen yrittäjämyönteisyyden ja hankintojen laadun parantamisen tavoitteita.

 

Tämän aloitteen tarkoituksena on varmistaa Seinäjoen kaupungin toiminnan johdonmukaisuus ja linjaus strategisten tavoitteiden kanssa. Inhouse-yhtiöiden kriittinen tarkastelu on keskeinen osa Seinäjoen tulevaisuuden menestystä ja kasvua.


Aloitteen tekijä Jesse Luhtala sekä muut allekirjoittaneet valtuutetut

28.8.2023